Отзвук

Заспал бях в магдоноза

Когато баба ми

Ми бутна

Мастило в ръката

На късче хартия

Да напиша

Мъртвите.

Кой ли женски хор

С винова лоза на главата

Ще испее тези имена?

Когато Ойдипод дойде

С молба към мен

Да положи подутите си стъпала върху умиращтия

Лист,

Научих мъжки

Азбуката на отзвука.

Давид Нинов, „Кръг“, (застапен во антологија на современа македонска поезија на бугарски јазик), Уредник на македонскиот дел: Никола Маџиров, Кръг – национално младежко списание за литература преводи и графика, специално издание за текст и визия от балканите, год. 5, бр. 20, София 2002.