Отзвук

Заспал бях в магдоноза

Когато баба ми

Ми бутна

Мастило в ръката

На късче хартия

Да напиша

Мъртвите.

Кой ли женски хор

С винова лоза на главата

Ще испее тези имена?

Когато Ойдипод дойде

С молба към мен

Да положи подутите си стъпала върху умиращтия

Лист,

Научих мъжки

Азбуката на отзвука.

Давид Нинов, Кръг, национално младежко списание за литература преводи и графика, специално издание за текст и визия от балканите, 20 / 2002