Соборност

соборна литургија

Соборноста е една од основните одлики на Православната Црква Христова.

со вселенскиот патријарх

Верата во соборниот карактер на Црквата е изразена во самиот Символ на верата: „Верувам во Едната, Света, Соборна и Апостолска Црква“, кадешто грчкиот израз Καθολική, кај православните Словени е преведен со зборот Соборна, иако од почетокот до денес се употребува и изразот Католичанска.

со рускиот патријарх

Соборноста конкретно е присутна и нам луѓето ни е реално достапна во Светата Евхаристија – Литургијата на нашата Православна Апостолска Црква, којашто е најконкретно манифестирање на соборниот карактер и католичанската полнота на Црквата.

– – –

од прославата на: 1700 години Милански Едикт; 04-08. Х. 2013 г., Белград – Ниш – Подгорица