Епископ стобиски Давид: Оној што е против другиот, против себе е!

СП 09 Март 2017

Кога денес ќе чуеме за феноменот фундаментализам, веднаш се соочуваме со различни дефиниции, но, за волја на вистината и за жал, под оваа именка, најчесто, особено на Западот, се подразбира исламскиот фундаментализам. Имајќи го предвид реченото, уште еднаш се покажува дека едностраното, популистичко гледиште, кое за своја појдовна точка го има незнаењето, секогаш игра деструктивна ролја во односите помеѓу луѓето. Затоа, неопходно е, сосема накратко, да се изложат почетоците на религискиот фундаментализам, согласно на поновата историја од која исходи современиот контекст на поимањето на овој феномен.

Continue reading “Епископ стобиски Давид: Оној што е против другиот, против себе е!”