Епископ стобиски Давид: Идентитетот

Исконскиот внатрешен глас, што татни во секого од нас, го детерминира човекот како битие, кое по цена на жртва се спротивставува штом му се врши присилба. Полнозначен е исказот на јунакот од Подземјето на Достоевски. Кога му ја укинуваат можноста за протест, тој егзистенцијално одговара дека макар и во џебот ќе покаже „шипак“, во знак на несогласност. Согледуваме дека слободата е непоткуплива. И семоќниот Бог, во неговиот личносен пристап, без остаток ја испочитува слободата на Адам. Во спротивно не ќе можеше да одговори на адамовското, на длабокото човечко прашање: смеам ли јас поинаку од ова што си ми го определил?

Continue reading “Епископ стобиски Давид: Идентитетот”

Епископ стобиски Давид: Цело Православие чека на МПЦ

Другиот е константен факт за нашата човечка стварност (Сартр). Зар постои човек, којшто не го поимил своето постоење како екстатично исходење од себе си заради другиот, како пречекорување на границите на сопствената природа и непрекинливо движење кон другиот, гледање на другиот, познание на другиот, бивање со другиот. По својата природа човекот е битие на заедничарењето, личност за комуникација. Оттука, човечката слобода за којашто копнее секој човек, постанува бесмислена без другиот. Одговорот на прашањето: што значи да се биде среќен, треба да се побара во етимологијата на зборот, во старословенската „срешта“, односно – средба. Оној што се среќава е среќен. Среќата не се огледува во слободата од другиот, иако се добива впечаток дека мнозина денес така ја разбираат слободата. Среќата се огледува во слободното давање себе си на другиот, во содејство, во соработка, во разговор, конечно, во преговори.

Continue reading “Епископ стобиски Давид: Цело Православие чека на МПЦ”

Преписка со градоначалникот на Струмица

Божикна честитка до градоначалникот на Струмица, г. Зоран Заев.

Одговорот од градоначалникот на Струмица, г. Зоран Заев.

Одговор на писмото на г. Зоран Заев

Епископија Струмичка

Протокол бр. 4 од 09 Јануари 2009 год.

До: Градоначалникот на
општина Струмица г. Зоран Заев

Струмица

Почитуван г. Зоран Заев,

Ја ползуваме оваа прилика срдечно да Ви заблагодариме за писмото, коешто ни го испративте (враќајќи ни ја со него и Божикната честитка што Ви ја упативме, а којашто како содржина ја имаше книгата на светиот Никола Кавасила „За животот во Христа“, како и нашето годинешно Божикно послание), и, се разбира, според редот, да Ви одговориме на тоа што ни го пишувате.

Continue reading “Преписка со градоначалникот на Струмица”