Епископ стобиски Давид (Нинов): Политички суд врз метаисторијата!

(Завршен збор, изговорен на 14 Март 2017 г., во Основниот суд Скопје I, во процесот „перење пари“, при повторното судење, после укинувањето на првата осудителна пресуда од страна на Врховниот суд)

суд

Почитуван суде,

не знам дали е и Ваше, но мое лично уверување е дека законите, според коишто се раководи еден суд, не се, или не би требало да бидат заробени во тесни и неплодни рамки, туку тие го содржат духот на плодноста, ако сакате ќе го именуваме – дух на човекољубието, кој чини правото да биде креативна наука, која во едно општество сведочи за широчината и длабочината на човековото битие, за неговото остварување како личност во таквата творечка атмосфера, во таквиот изградувачки општествен амбиент.

Continue reading “Епископ стобиски Давид (Нинов): Политички суд врз метаисторијата!”

Епископ стобиски Давид: Осуда на нападите врз новинарот Бранко Героски!

Во повеќе наврати јавно сум истапувал против насилството, кое, сѐ почесто, се спроведува врз мнозина новинари! Се имам заложено за слободата на израз дури и на оние новинари – „секуларни свештеници“, чија задача е да пишуваат комесарски извештаи. И, останувам на тие заложби! Не е возможно човек да се грижи за правата и слободите на некои луѓе, а да не се грижи за правата и слободите на сите луѓе.

Continue reading “Епископ стобиски Давид: Осуда на нападите врз новинарот Бранко Героски!”

Στοβίων Δαβίδ: «Ο Φιλιππουπόλεως Νικόλαος να καλέσει τους σχισματικούς των Σκοπίων σε μετάνοια»

%d1%80%d0%be%d0%bc%d1%84%d0%b5%d0%b0-24-%d1%84%d0%b5%d0%b2-2017

Στην συνέντευξη για την Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας, ο Μητροπολίτης Φιλιππουπόλεως Νικόλαος δήλωσε ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος γνωρίζει πολύ καλά τους κανόνες της Εκκλησίας και δεν μπορεί να συμβουλέψει τους σχισματικούς της Ουκρανίας τίποτε άλλο εκτός να μετανοήσουν και να επιστρέψουν στην κανονική Εκκλησία.

Continue reading “Στοβίων Δαβίδ: «Ο Φιλιππουπόλεως Νικόλαος να καλέσει τους σχισματικούς των Σκοπίων σε μετάνοια»”

Фактор 24 на 24 Вести ТВ: Разговор со Епископот стобиски Давид

„Бодријар вели дека епохата во којашто живееме е постполитичка и постисториска. Тоа значи дека за човекот се отворени сите хоризонти. Постисторичноста, помеѓу сите други работи, подразбира и целосно отсуство на тоталитаризмот. Значи, човекот може слободно и отворено да размислува за сите прашања.

Мене, искрено, ме интересираат многу теми: образованието, фотографијата, теологијата,, граѓанскиот активизам… Но, можеби ќе се сложите дека живееме во време во коешто се чини дека преовладува јазикот на политичката философија или философијата на политиката; а, тоа сметам дека го става изразот на човекот во еден калап. Некако, сите зборуваат на јазикот, којшто се зборува во Собранието; добро би било да го вклучат и јазикот на философите, на филолозите…

Continue reading “Фактор 24 на 24 Вести ТВ: Разговор со Епископот стобиски Давид”