Епископ стобијски Давид: Сусрет у Истини (осврт на књигу „Охридска Архиепископија у средњем веку“, проф. Ангелики Деликари)

исконИз штампе је изашла једна веома значајна књига, са насловом: „Охридска Архиепископија у средњем веку“, професорке Солунског универзитета Ангелики Деликари.

Већ на самом почетку наглашавам: значајна књига! Следствено, сваком читаоцу се логички намеће питање: у чему се састоји њена значајност? Овом приликом бих издвојио само неколико тачака:

а). садржина књиге представља уистину узбудљиво штиво, и сматрам да је за то заслужан факт одсуствовања схоластичког приступа, који као што изгледа представља главну одлику неплодног интелектуализма, који произлази из великог проблема савременог друштва, а то, у сваком случају, јесте индивидуализам. Чини ми се да један од критеријума који би требало сваки читаоц да постави, када приступа једном оваквом делу и када оцењује једно овакво научно дело, јесте управо онај критеријум који наглашавају многи умни људи, а то је следеће: интелектуално познање није раздвојено од његове практичне димензије, нити је пракса издвојена од теорије. Теорија и пракса се за нас налазе у једном литургијском јединству. Одатле, аутор ове књиге развија једну карактеристичну гносеологију, која очигледно произлази од начина живота, т. ј. из поменутог јединства теорије и праксе. Научник је, чини се, дужан да пође у истраживање првенствено од свог сопственог начина живота, као и од споменика једне конкретне реалности. Зато, предочавамо импресивну библиографију конкретне реалности, коју аутор користи и са којом у овој књизи улази у творачку расправу. На пример, госпођица Деликари цитира извор и вели: „истраживачи који гледају на Архиепископију као на орган хеленизовања словенског елемента заборављају на факт да је реч о византијској Архиепископији, и да њени припадници никада нису били искључиво само једнонационално становништво“, као што је чињеница и данас.

Continue reading “Епископ стобијски Давид: Сусрет у Истини (осврт на књигу „Охридска Архиепископија у средњем веку“, проф. Ангелики Деликари)”