Епископ стобиски и Местобљустител струмички Давид (Нинов): Митрополитот црногорско-приморски Амфилохиј – чувар на Соборноста на Црквата! (одговор на клеветите во песната „Амфилохиј“, во изведба на пејачот Горан Трајкоски)

сослужување

Истакнатиот музичар и пејач Горан Трајкоски, во албумот на музичката група Мизар, со наслов „Кобна убавина“, од 2004 год., ја отпеа песната со наслов „Амфилохиј“. Од поединци, песната е окарактеризирана како „епска песна на Мизар за српскиот Владика Амфилохиј“, а на народот му се нуди под мотото без расудување: „сѐ за Македонија“; па, ете, под тоа: „сѐ“, да се подразбира дури и продлабочување на расколот врз темелите на клеветите, коишто споменатиот пејач ги пее за канонскиот Митрополит на Соборната Црква Христова, за Архиепископот цетињски Амфилохиј!

Сметавме дека не ќе беше добро Црквата веднаш да одговори на посочената стихотворба. Се разбира, ние немаме апсолутно ништо против личноста на авторот на песната, та следствено отсуствуваше и потребата да пишуваме одговор, тогаш кога неговата острастеност против Архиепископот цетињски и Митрополит црногорско-приморски Амфилохиј беше вжештена; бидејќи, долевање масло во огнот, никому не му е од полза! Затоа, си поставивме за цел трпеливо да сочекаме и, од една објективна временска дистанца, да согледаме што всушност се постигна со пеењето на предочената песна, притоа нагласувајќи дека ние ниту можеме, ниту сакаме да оспориме било чие право на слободен израз!

Continue reading “Епископ стобиски и Местобљустител струмички Давид (Нинов): Митрополитот црногорско-приморски Амфилохиј – чувар на Соборноста на Црквата! (одговор на клеветите во песната „Амфилохиј“, во изведба на пејачот Горан Трајкоски)”

Епископ стобијски и Местобљуститељ струмички Давид (Нинов): Митрополит црногорско-приморски Амфилохије – чувар Саборности Цркве! (Одговор на клевете у песми „Амфилохиј“, у изведби певача Горана Трајкоског)

сослужување

Истакнути музичар и певач Горан Трајкоски, на албуму музичке групе Мизар, насловљеном „Кобна убавина“ („Кобна лепота“), из 2004. године, отпевао је песму под насловом „Амфилохиј“. Од стране појединаца, песма је окарактерисана као „епска песма Мизара о српском Владици Амфилохију”, а народу се она нуди под мотом без расуђивања: „све за Македонију”; а под тим, ето, „свим”, подразумева се и продубљивање раскола на темељима клевета, које је поменути певач испевао о канонском Митрополиту Саборне Цркве Христове, о Архиепископу цетињском Амфилохију!

Сматрали смо да не би било добро да је Црква одмах одговорила на наведену стихотворбу. Разуме се да ми немамо апсолутно ништа против личности аутора поменуте песме, те следствено томе није било потребе да пишемо одговор у тренутку када је острашћеност овог музичара против Митрополита црногорско-приморског Амфилохија била усијана, будући да доливање уља на ватру никоме није од користи! Зато смо себи поставили циљ да стрпљиво чекамо и да са једне објективне временске дистанце сагледамо шта се заправо постигло испевањем поменуте песме, при том наглашавајући да ми нити можемо, нити желимо да оспоримо било чије право на слободно изражавање!

Continue reading “Епископ стобијски и Местобљуститељ струмички Давид (Нинов): Митрополит црногорско-приморски Амфилохије – чувар Саборности Цркве! (Одговор на клевете у песми „Амфилохиј“, у изведби певача Горана Трајкоског)”