Епископ стобиски Давид (Нинов): Воскресение Христово!

панселинос

Објавувањето на Воскресението воопшто не претставува негирање на овдешниот живот, туку напротив, претставува негова потврда. Ако се осврнеме попроникливо, насекаде согледуваме дека сѐ во нашиот живот е устроено во духот на Воскресението. Еден древен философ ќе рече дека спиењето е брат на смртта, но ние сведочиме дека будењето е нашето Воскресение. Пролетта што сега ја живееме е Воскресение од смртта на зимата. Посеаното зрно пченица умира во земјата, но воскреснува во ново жито. За секојдневните тешкотии што нѐ снаоѓаат, без исклучок секогаш постои Исход и тој е нашето Воскресение. Воскресението Христово еднаш засекогаш го решава проблемот на смртта. Воскресението е суштина, стил, имиџ на нашето постоење.

Кога зборуваме за живот и постоење, секогаш ја подразбираме личноста на човекот. Човекот слободно избира дали ќе постои на начин според кој, или ќе бива условуван од создаденото, од трулежното, или, пак, ќе постои како љубовна заедница со Несоздадениот, Нетрулежниот, Воскреснатиот, што подразбира ослободеност од распадливоста и смртта. Значи, едноставно речено, создаденото коешто своето постоење го црпи од односот со Бога – не умира! Како што посочуваат некои од теолозите, Телото на Воскреснатиот Христос е човечката природа ослободена од секаква ограниченост и нужност, следствено ослободена и од ограниченоста на човековата логика и пословичниот рационализам!

Continue reading “Епископ стобиски Давид (Нинов): Воскресение Христово!”

Епископ стобиски и Местобљустител струмички Давид: ХРИСТОС ВОСКРЕСНА!

pasha

Еден копнежлив поглед кон прекрасните планински врвови во пролет, доволен е – за на човекот да му ја предочи возвишеноста на неговото постоење! Колку ли неспоредливо повеќе, учеството во Воскресението Христово, му ги заблескува лицето и срцето на човека, токму заради непобитниот факт дека засекогаш е решен најгорливиот проблем на човештвото, проблемот на смртта. Смртта е победена, трулежноста е минато!

Следствено, Воскресението е стилот на живот на Православниот Христијанин. Согласно на тој стил на постоење, човекот, бивајќи соочен со најразлични животни околности, постојано се исправа и постојано оди напред. Живеејќи ја таа крсто-воскресна атмосфера, Црквата без престан ита кон средбата на иднината, средбата со Воскреснатиот Христос. Надвор, пак, од Соборноста на Црквата, во која единствено дејствително се пројавува Воскресението, значи, вон Единството, забележуваме дека празнувањето на Воскресението се случува во рамката на фолклорот и адетите. Просто имитирање, како што се изразува Аристотел.

Continue reading “Епископ стобиски и Местобљустител струмички Давид: ХРИСТОС ВОСКРЕСНА!”

Епископ стобијски и Местобљуститељ струмички Давид: ХРИСТОС ВАСКРСЕ!

Један чежњив поглед ка прекрасним планинским врховима у пролеће, довољан је – да би се човеку предочила узвишеност његовог постојања! Колико ли неупоредиво више, учествовање у Васкрсењу Христовом, озарује човеково лице и срце управо због необоривог факта да је заувек решен најгорљивији проблем човечанства, проблем смрти. Смрт је побеђена, пропадљивост је прошлост!

Следствено, Васкрсење је стил живота Православног Хришћанина. Сагласно том стилу постојања, човек, бивајући суочен са најразноврснијим животним околностима, непрестано се исправља и постојано иде напред. Живећи ту крсно-васкрсну атмосферу, Црква без престанка хита ка сусрету будућности, сусрету са Васкрслим Христом. Ван, пак, Саборности Цркве, у којој се јединствено истински пројављује Васкрсење, значи, ван јединства, примећујемо да се празновање Васкрсења одвија на нивоу фолклора и обичаја. Просто имитирање, како се изражава Аристотел.

Continue reading “Епископ стобијски и Местобљуститељ струмички Давид: ХРИСТОС ВАСКРСЕ!”