Леќа

Диоген

Еден ден, Диоген јадеше леќа од една чинија, седнат на прагот од некоја куќа. Во целата Атина не постоеше поевтино јадење од една чинија леќа. Со други зборови, доколку си јадел леќа, значело дека се наоѓаш во состојба на апсолутна сиромаштија.

Помина еден пратеник на господарот и му рече:

„Е, Диоген! Ако научеше да не си непослушен и ако му ласкаше малку на господарот, не ќе беше принуден постојано да јадеш леќа“.

Диоген престана да јаде, го крена погледот и гледајќи го во очи богатиот соговорник, му одговори:

Continue reading “Леќа”