Епископ стобиски Давид: Преображение

I. Ние, сега, нема да се впуштиме во определување на историскиот контекст во којшто денес го празнуваме големиот настан што се случи на Тавор, иако е познато дека нашево време го одликува прогонот што се спроведува врз нашата Црква. И онака, вековното искуство покажува дека оние што ја гонат Црквата, сѐ уште ја немаат определено целта на нивната историја, односно каде ги води таа, вака како што се појдени! Согласно на зборовите на еден современ отец и учител, историјата, за оние што ја гонат Црквата, т.е. Христа, претставува само едно обично, бесцелно бележење и набројување на некакви настани. Но, ние, во духот на нашето православно предание, на историјата не гледаме како на закон од причини и последици. За нас во Црквата, историјата не се развива од почетокот кон крајот, туку таа се развива од есхатонот, па се отвора кон почетокот. Не е важно толку тоа што било, колку што е важно она што ќе биде! Христос не ни доаѓа само од минатото, туку попрво од Иднината! Затоа, ние не можеме да се согласиме дека како што проаѓа времето, нештата стануваат полоши и пооддалечени од Вистината. Напротив, како проаѓа времето, нештата за нас стануваат сѐ подобри и подобри, и поблиску се до Вистината.

Continue reading “Епископ стобиски Давид: Преображение”