Епископ стобиски Давид: Празникот, кој повикува на игра!

2018 Јан 04Очигледно, човекот е украсен со мноштво одлики, кои не си противречат една на друга, туку го обликуваат живописниот мозаик на неговото постоење. Следствено, ги среќаваме изразите: homo faber (произведувач), sapiens (мислител), religiosus (религиозен), а помеѓу сите нив, и изразот, кој објавува една од најубавите и суштински одлики човекови: homo ludens – човек играч. Овој израз го опишува човекот како неуморлив дух, битие кое ја зграпчува шансата, личност која живее од слободата, уметник кој бара и дава љубов, битие на заедницата. Што, всушност, прави еден човек, кога се игра? Го победува времето, се става над логиката. Празниците се тука да нѐ потсетат дека е време за игра.

Continue reading “Епископ стобиски Давид: Празникот, кој повикува на игра!”

Flickr: Д.Н. камера

Како што е возможно сликарот да игра со боите, или, писателот со зборовите, така, извесно е дека оној што фотографира, може да се игра со светлината, и играјќи, истата да ја запишува!

Истовремено, познато е дека записот на светлината станува уште повозбудлив настан доколку нештата, кои се предмет на фотографирање, биваат погледнати од инаков агол, доколку композицијата на светлописот понуди една поинаква, нова согледба, ново искуство!

Continue reading “Flickr: Д.Н. камера”

„Сине човечки, ќе оживеат ли овие коски?”

костурница

Хиландар, Света Гора, 24. 07. 2014 г.

Иезекиил 37. 1, 14. И би раката Господова врз мене и Господ ме изведе преку духот, ме постави среде полето – а тоа беше полно со коски, и ме проведе околу нив, а таму имаше многу, многу коски низ полето и тие беа наполно суви. И ми рече: „Сине човечки, ќе оживеат ли овие коски?”

Continue reading “„Сине човечки, ќе оживеат ли овие коски?””

Африка

 

This slideshow requires JavaScript.

Без сомнеж, Јужна Африка е блескава скапоценост на африканската круна, првенствено со единството во различноста на мноштвото народи и јазици, со нивното широко културно влијание и со прекрасните, насмеани лица. Очи, коишто не негодуваат, туку бликаат од радост дури и во најтешките моменти.

Нејзините народи биле соочени со огромни предизвици, но секогаш се издигнувале со бестрашен дух!

Јужна Африка е земја со восхитувачко наследство и ветувачка иднина.

Земја со раскош од пејсажи, со безгранични хоризонти и со изненадувачка разновидност на флора и фауна.

Нејзиниот блесок е храбар и одлучна е да успева. Како што вели нивната поговорка: колку и да трае ноќта, зората ќе ја скрши!

Таа е икона на слободата за целиот свет!

(стобиски Давид, белешка, 21.10.2013 г., Јоханесбург)

Feast of the saint Apostle Thomas in Johannesburg / Празникот на светиот Апостол Тома во Јоханесбург

jhb

His Grace Bishop David of Stobi and locum tenens of Strumica visited Johanessburg on the occasion of the church feast and 35th anniversary of the jubilee of the church of Saint Thomas the Apostle, which dean is archimandrite Pantalejmon.

On 16 October, His Eminence Metropolitan Damascinos of Johanessburg and Pretoria from the Patriarchate of Alexandria received His Grace Bishop David of Stobi and in his honor the doxology was served. Bishop David conveyed the greetings of His Holiness Serbian Patriarch Irinej and informed Metropolitan with the sufferings that His Beatitude Archbishop of Ohrid and Metropolitan of Skopje Jovan endures.

On the occasion of Saint Thomas the Apostle the evening service, that was served by many priests, was attended by lots of believers from Johannesburg.

The feast day of Saint Thomas the Apostle was celebrated solemnly. Bishop David of Stobi officiated the Holy Hierarchal Liturgy with the concelebration of Metropolitan Damascinos of Johannesburg and Pretoria. Many priests from parishes of Johannesburg and Pretoria concelebrated at the Liturgy. Both hierarchs held sermons. Metropolitan Damascinos talked about unjust imprisonment of Archbishop Jovan of Ohrid. He also on behalf of the Patriarchate of Alexandria and All Africa expressed joy since the arrival of Bishop David in Johannesburg and Liturgical service, as a visual sign of unity and conciliarity of our Church.

After the Liturgy, the serbian parish organized festive dinner, which was attended by His Royal Highness Crown Zolani Mkiva.

Bishop David, Archimandrite Panteleimon and deacon Marko, besides many other activities, visited “St. Athanasius” Christian School in Tembisa, as and orphanage “St. Sava” in Atteridgeville, giving to the children appropriate gifts.

Continue reading “Feast of the saint Apostle Thomas in Johannesburg / Празникот на светиот Апостол Тома во Јоханесбург”