Од насмевка до премудрост!

насмевка

Во рацеве држам книга со следниов наслов: „Од насмевка до премудрост, Антологија на православниот хумор“.

Во краткиот предговор се зборува за различните видови хумор, којшто е илустриран со измислени шеги и вистинити, анегдотни случки. Притоа се истакнуваат и познати светители за кои е извесно дека имале смисла за здрав хумор; на пр., посочено е дека светиот Василиј Велики се ползувал со шегите како со средство за духовно надѕидување и поука, додека светиот Серафим Саровски говорел дека едноставната шега му е потребна на оној кој запаѓа во бездејствие, како едно од најтешките искушенија.

Составувачите на предговорот впечатливо велат: ако не се смееме и на сопствена сметка, и ако не допуштаме другите да ни се смеат и да се смеат со нас, ние почнуваме да се обоготворуваме себе си. Да се збива шега на сопствена сметка, понекогаш е слично на искрена исповед. Да допуштиме другите да се шегуваат на наша сметка е како прифаќање на пророштво. Забраната да се смеат на нивна сметка е одлика само на диктаторите и религиските авторитарци.

Шегата, во ист миг, е и поука – доколку човекот сака да се поучи!

Во продолжение следуваат само малку од многуте шеги и анегдоти, коишто се запишани во споменатата книга.

  1. Еден човек поаѓа кон дома од далеку и ѝ се јавува на сопругата:

– Жено, за кратко време ќе појдам и стигнувам утре. Подготви ми нешто за јадење и нека ме чека топла вода за да се искапам.

– Значи, стигнуваш утре, ако даде Господ.

– Стигнувам сигурно, нема тука никакво: „ако даде Господ“.

Меѓутоа, самоуверениот возач доживеал сообраќајна несреќа и останал три месеци во болница. Кога оздравел, стигнува дома и ѕвони на вратата од сопствениот дом. Жената од внатре прашува:

– Кој е?

– Јас сум, твојот сопруг, ако даде Господ.

  1. Свештеникот прашува едно дете на исповед:

– Дали ти се молиш пред да ручаш?

– Не, мојата мајка добро готви.

3. Еден старец рече: – Адам е првиот во долгата низа мажи, коишто се жалеле на храната што им била дадена од жена.

Continue reading “Од насмевка до премудрост!”