Старец Јосиф Ватопедски: Што е клеветата и зошто треба да ја издржиме?

Клеветата е најширокиот опсег на омразата и злото, и најболната рана за оној којшто ја трпи. Клеветата претставува одбранбено оружје на инфериорноста. Бидејќи не може да си ја покрие голотијата и ништожноста, се обидува да ги оцрни оние коишто се наоѓаат на повозвишено рамниште; за да се оправда, како што си мисли!

Бидејќи е лажна и неправедна закана, претставува најтешка рана за оној што ја поднесува. Праведно, пророкот Давид, обраќајќи се кон Бога, велеше: „Избави ме од клеветата човечка и ќе ги чувам твоите заповеди“ (Пс. 118. 134).

Continue reading “Старец Јосиф Ватопедски: Што е клеветата и зошто треба да ја издржиме?”